Privacy Policy

Nazadnje posodobljeno: 27. maj 2020

Ta politika varstva zasebnosti opisuje naše smernice in postopke v zvezi z zbiranjem, uporabo in razkrivanjem vaših podatkov pri uporabi naše storitve ter vaše pravice do zasebnosti.

Vaše osebne podatke uporabljamo za zagotavljanje in izboljšanje naše storitve. Z uporabo naše storitve soglašate z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s to politiko varstva zasebnosti.

Opredelitve in razlage pojmov

Razlaga

Naslednje opredelitve pojmov imajo enak pomen, ne glede na to, ali se uporabljajo v ednini, dvojini ali množini.

Opredelitve pojmov

Za namene te politike varstva zasebnosti imajo naslednji pojmi naslednje pomene:

 • Vi pomeni posameznika, ki dostopa do storitve ali jo uporablja, ali podjetje oziroma drugo pravno osebo, v imenu katere tak posameznik dostopa do storitve ali jo uporablja. »Vi« v skladu z uredbo GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) lahko pomeni tudi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali uporabnika, ker ste vi posameznik, ki uporablja storitev.
 • Družba (v tej politiki varstva zasebnosti imenovana bodisi “družba”, “mi”, “naš” ali “nas”) pomeni družbo Extreme training d.o.o., Sermin 75k, SI6000 Koper. V skladu z uredbo GDPR je družba upravljavec podatkov.
 • Aplikacija pomeni programsko opremo z nazivom EXTREME TRAINING, ki jo zagotavlja družba in ki jo snamete na katerokoli elektronsko napravo.
 • Podružnica pomeni gospodarski subjekt, ki ima nadzor, je nadzorovan ali je pod skupnim nadzorom družbe, pri čemer “nadzor” pomeni lastništvo 50 ali več odstotkov delnic, lastniškega kapitala ali drugih vrednostnih papirjev s pravico do glasovanja za izvolitev direktorjev ali drugih organov upravljanja.
 • Račun pomeni edinstven račun, ustvarjen za vas, da lahko dostopate do naše storitve ali njenih delov.
 • Storitev pomeni aplikacijo.
 • Država pomeni: Slovenija
 • Ponudnik storitve pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki obdeluje podatke v imenu družbe. Nanaša se na tretja podjetja ali posameznike, zaposlene v družbi za spodbujanje storitve, zagotavljanje storitve v imenu družbe, izvajanje storitev, povezanih s storitvijo, ali za nudenje pomoči družbi pri analizi uporabe storitve. V skladu z uredbo GDPR so ponudniki storitve obdelovalci podatkov.
 • Storitev družbenih omrežij tretjih oseb pomeni vsako spletno strani in vsako stran družbenega omrežja, na kateri se uporabnik lahko prijavi in ustvari račun za uporabo storitve.
 • Stran Facebook Fan Page je javni profil z nazivom EXTREME TRAINING by Vida Macura, ki ga je družba ustvarila posebej na družbenem omrežju Facebook in je dostopen na https://www.facebook.com/ExtremeTrainingByVidaMacura/
 • Osebni podatki pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika. V skladu z uredbo GDPR so osebni podatki vsi podatki, ki se nanašajo na vas, kot na primer ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikatorji, ali ki se nanašajo na enega ali več dejavnikov, specifičnih za fizično, psihološko, genetsko, mentalno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto. V skladu s CCPA (kalifornijski zakon o zasebnosti potrošnikov) so osebni podatki vsi podatki, ki vas določajo, se na vas nanašajo, vas opisujejo ali jih je oziroma bi jih bilo razumno mogoče povezati neposredno ali posredno z vami.
 • Naprava pomeni vsako napravo, ki lahko dostopa do storitve, kot so računalniki, mobilni telefoni ali digitalne tablice.
 • Podatki o uporabi pomenijo podatke, ki se zbirajo samodejno in so ustvarjeni bodisi z uporabo storitve ali s samo infrastrukturo storitve (na primer trajanje obiska strani).
 • Upravljavec podatkov v skladu z uredbo GDPR pomeni družbo kot pravno osebo, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov.
 • Ne sledi (DNT) je koncept, ki ga spodbujajo ameriški regulativni organi, še zlasti Zvezna komisija za trgovino (FTC), da bi internetna industrija razvila in izvajala mehanizem, ki bi internetnim uporabnikom omogočal nadziranje sledenja njihovih spletnih dejavnostih na spletnih straneh.
 • Poslovanje v skladu s CCPA (kalifornijski zakon o zasebnosti potrošnikov) pomeni družbo kot pravno osebo, ki zbira osebne podatke uporabnikov ter določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov ali v imenu katere se takšni podatki zbirajo in ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov v državi Kalifornija.
 • Potrošnik v skladu s CCPA (kalifornijski zakon o zasebnosti potrošnikov) pomeni fizično osebo, ki je prebivalec Kalifornije. Prebivalec, kakor ga opredeljuje zakon, vključuje (1) vsakega posameznika, ki je v ZDA zaradi namenov, ki niso začasni ali prehodni, in (2) vsakega posameznika, ki ima prebivališče v ZDA in se nahaja zunaj ZDA zaradi začasnih ali prehodnih namenov.
 • Prodaja v skladu s CCPA (kalifornijski zakon o zasebnosti potrošnikov) pomeni prodajanje, najemanje, izdajanje, razkrivanje, razširjanje, dajanje na razpolago, prenašanje ali drugačno ustno, pisno, elektronsko ali drugo sporočanje osebnih podatkov potrošnikov drugim podjetjem ali tretjim osebam za denarno ali drugo vrednostno nadomestilo.

Zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov

Vrste zbranih podatkov

Osebni podatki

Pri uporabi naše storitve vas lahko prosimo, da nam posredujete določene osebno določljive podatke, ki jih lahko uporabimo, da stopimo v stik z vami ali vas prepoznamo. Osebno določljivi podatki lahko med drugim vključujejo:

 • elektronski naslov
 • ime in priimek
 • telefonsko številko
 • naslov, državo, provinco, poštno številko, mesto
 • podatke o bančnem računu, da lahko plačate izdelke in/ali storitve znotraj storitve
 • podatke o uporabi

Pri plačilu izdelka in/ali storitve z bančnim nakazilom vas lahko prosimo, da nam posredujete informacije, s katerimi vas prepoznamo in ki nam olajšujejo ta posel. Takšne informacije lahko med drugim vključujejo:

 • datum rojstva
 • številko potnega lista ali osebne izkaznice
 • izpisek bančne kartice
 • druge informacije, ki vas povezujejo z naslovom

Podatki o uporabi

Podatki o uporabi se zbirajo samodejno, ko uporabljate storitev.

Vključujejo lahko informacije, kot so naslov internetnega protokola vaše naprave (naslov IP), vrsta brskalnika, različica brskalnika, strani naše storitve, ki jih obiščete, čas in datum vašega obiska, čas, ki ga na teh straneh preživite, enolični identifikatorji naprave ter drugi diagnostični podatki.

Ko dostopate do storitve z vašo mobilno napravo, lahko samodejno zbiramo določene informacije, ki lahko med drugim vključujejo vrsto mobilne naprave, ki jo uporabljate, enolično identifikacijsko številko vaše mobilne naprave, naslov IP vaše mobilne naprave, operacijski sistem vaše mobilne naprave, vrsto mobilnega internetnega brskalnika, enolične identifikatorje naprave ter druge diagnostične podatke.

Poleg tega lahko zbiramo tudi informacije, ki jih pošlje vaš brskalnik, kadarkoli obiščete našo storitev ali ko dostopate do storitve z vašo mobilno napravo.

Podatki storitev družbenih medijev tretjih oseb

Družba vam omogoča, da ustvarite račun in se z njim prijavite v storitev, in sicer preko naslednjih storitev družbenih omrežij tretjih oseb:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Če se registrirate preko teh storitev ali nam na drug način omogočite dostop do teh storitev, lahko zbiramo osebne podatke, ki so že povezani z vašim računom v storitvi družbenim medijev tretjih oseb, kot so vaše ime, vaš e-poštni naslov, vaše dejavnosti ali vaš seznam stikov, povezan s tem računom.

Preko računa v storitvi družbenih medijev tretjih oseb lahko imate tudi možnost, da z družbo delite tudi druge podatke. Če nam te podatke ter osebne podatke posredujete med registracijo ali na drug način, družbi podajate soglasje za uporabo, deljenje in shranjevanje teh podatkov na način, ki je skladen s to politiko varstva zasebnosti.

Podatki, ki se zbirajo med uporabo aplikacije

Med uporabo naše aplikacije lahko za namene zagotavljanja funkcij aplikacije z vašim predhodnim soglasjem zbiramo:

 • podatke o vaši lokaciji
 • slike in druge podatke s kamere ali galerije vaše naprave

Te podatke uporabljamo za ponujanje funkcij storitve ter za izboljšanje in prilagajanje naše storitve. Podatki se lahko nalagajo na strežnike družbe in/ali strežnike ponudnika storitve ali pa se enostavno shranjujejo na vašo napravo.

Dostop do teh podatkov lahko kadarkoli omogočite ali onemogočite v nastavitvah vaše naprave.

Uporaba vaših osebnih podatkov

Družba lahko uporablja vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • za zagotavljanje in vzdrževanje naše storitve, vključno s spremljanjem uporabe naše storitve,
 • za upravljanje vašega računa: za upravljanje vaše registracije kot uporabnika naše storitve. Osebni podatki, ki nam jih posredujete, vam omogočajo dostop do različnih funkcij storitve, ki so vam na voljo kot registriranemu uporabniku.
 • za izvajanje pogodbe: razvoj, skladnost in izvajanje nakupne pogodbe za izdelke, artikle ali storitve, ki ste jih kupili, ali katerekoli druge pogodbe, ki ste jo sklenili z nami preko storitve.
 • za stopanje v stik z vami preko e-pošte, telefonskih klicev, sporočil ali drugih enakovrednih oblik elektronske komunikacije, kot so potisna obvestila mobilne aplikacije v zvezi s posodobitvami ali informativna sporočila, povezana s funkcijami, izdelki ali pogodbenimi storitvami, vključno z varnostnimi posodobitvami, kadar je to potrebno ali razumno zaradi njihovega izvajanja.
 • da vam posredujemo novice, posebne ponudbe in splošne informacije o drugih izdelkih, storitvah ali dogodkih, ki jih nudimo in ki so podobni tistim, ki ste jih že kupili ali o njih poizvedovali, razen če ste zavrnili prejemanje takšnih informacij.
 • za upravljanje vaših zahtev: za izvrševanje in upravljanje vaših zahtev, ki ste nam jih poslali.

Vaše osebne podatke lahko delimo v naslednjih okoliščinah:

 • s ponudniki storitev: vaše osebne podatke lahko delimo s ponudniki storitev za spremljanje in analiziranje uporabe naše storitve, izvajanje plačil ali stopanje v stik z vami.
 • za prenose poslovanja: vaše osebne podatke lahko delimo ali prenašamo v povezavi z ali med pogajanji v zvezi z združitvijo ali prodajo sredstev družbe ali s financiranjem ali pridobitvijo celotnega ali dela našega poslovanja drugemu podjetju.
 • s podružnicami: vaše podatke lahko delimo z našimi podružnicami; v takšnem primeru bomo od podružnic zahtevali spoštovanje te politike varstva zasebnosti. Podružnice zajemajo našo matično družbo in vse druge hčerinske družbe, skupna podjetja ali druga podjetja, ki jih nadziramo ali ki so pod skupnim nadzorom.
 • s poslovnimi partnerji: vaše podatke lahko delimo z našimi poslovnimi partnerji, da vam lahko ponudimo določene izdelke, storitve ali promocije.
 • z drugimi uporabniki: ko delite vaše osebne podatke ali kako drugače sodelujete z drugimi uporabniki na javnih področjih, lahko te podatke vidijo in javno delijo vsi uporabniki. Če sodelujete z drugimi uporabniki ali se registrirate preko storitve družbenih medijev tretjih oseb, lahko vaši stiki v storitvi družbenih medijev tretjih oseb vidijo vaše ime, profil, slike in opis vaše dejavnosti. Podobno lahko drugi uporabniki tudi vidijo opise vaše dejavnosti, komunicirajo z vami in si ogledujejo vaš profil.

Uporaba vaših osebnih podatkov

Družba bo hranila vaše osebne podatke samo toliko časa, kolikor je potrebno za namene, določene v tej politiki varstva zasebnosti. Vaše osebne podatke bomo hranili in uporabljali v obsegu, ki je potreben za skladnost z našimi zakonskimi obvezami (na primer, če moramo podatke hraniti za namene spoštovanja veljavnih zakonov), reševanje sporov in izvrševanje naših zakonskih dogovorov in politik.

Družba bo podatke o uporabi hranila tudi za namene notranjih analiz. Podatki o uporabi se na splošno hranijo krajši čas, razen kadar se uporabljajo za krepitev varnosti ali za izboljšanje funkcionalnosti naše storitve ali kadar smo zakonsko zavezani k daljši hrambi teh podatkov.

Prenos vaših osebnih podatkov

Vaše podatke, vključno z vašimi osebnimi podatki, obdelujejo oddelki družbe ter druga mesta, kjer imajo sedež podjetja, vključena v obdelavo. To pomeni, da lahko vaše podatke prenašamo in vzdržujemo na računalnikih, ki so nameščeni zunaj vaše države, province, dežele ali druge vladne jurisdikcije in kjer se zakoni o varstvu podatkov lahko razlikujejo od tistih, ki veljajo v vaši jurisdikciji.

Vaše soglasje k tej politiki o varstvu zasebnosti ter vaše posredovanje teh podatkov predstavlja vaše strinjanje s takšnim prenosom.

Družba bo sprejela vse razumno potrebne ukrepe za zagotovitev, da se bodo vaši podatki obdelovali varno in skladno s to politiko varstva zasebnosti. Vaši podatki ne bodo preneseni nobeni organizaciji ali državi, ki nima vzpostavljenih ustreznih nadzornih orodij, vključno z varnostjo vaših osebnih in drugih podatkov.

Razkritje vaših osebnih podatkov

Poslovne transakcije

Če je družba vključena v združitev, pridobitev ali prodajo sredstev, lahko prenaša vaše osebne podatke. Pred prenosom vaših osebnih podatkov in spremembo politike varstva zasebnosti vas bomo o tem obvestili.

Kazenski pregon

Družba lahko v določenih okoliščinah razkrije vaše osebne podatke, če tako od nje zahteva zakon ali veljavne zahteve javnih organov (npr. sodišče ali vladna agencija).

Druge zakonske zahteve

Družba lahko razkrije vaše osebne podatke v dobri veri, če meni, da je takšen ukrep potreben zaradi:

 • uskladitve z zakonsko zahtevo,
 • varstva in zaščite pravic ali lastnine družbe,
 • preprečevanja ali raziskovanja morebitnih protipravnih ravnanj v povezavi s storitvijo,
 • zaščite osebne varnosti uporabnikov storitve ali javnosti,
 • zaščite pred zakonsko odgovornostjo.

Varnost vaših osebnih podatkov

Zavedamo se, da je varnost vaših osebnih podatkov zelo pomembna, vendar pomnite, da noben način prenosa preko interneta in noben način elektronskega shranjevanja ni 100-odstotno varen. Čeprav stremimo k uporabi komercialno razpoložljivih načinov za varstvo vaših osebnih podatkov, pa njihove absolutne varnosti ne moremo zagotoviti.

Podrobne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Ponudniki storitev lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov samo v povezavi z opravljanjem njihovih nalog v imenu družbe ter jih ne smejo razkrivati ali uporabljati v katerekoli druge namene.

E-poštno trženje

 • Vaše osebne podatke lahko uporabljamo, da vam pošiljamo novice, tržne ali promocijske materiale ali druge informacije, ki bi vas utegnile zanimati. Sprejemanje vseh ali dela teh sporočil lahko zavrnete, tako da sledite povezavi za preklic naročila na e-poštne novice ali navodilom, ki priložena vsem našim e-poštnim sporočilom.Za upravljanje e-poštnih sporočil in njihovo razpošiljanje lahko uporabljamo storitve ponudnikov e-trženja.
  • Mailchimp
   Mailchimp je storitev e-trženja, ki jo ponuja družba The Rocket Science Group LLC.
   Za več informacij o smernicah varstva zasebnosti Mailchimp si oglejte njihovo politiko varstva zasebnosti na: https://mailchimp.com/legal/privacy/
  • AWeber
   AWeber je storitev e-trženja, ki jo ponuja družba AWeber Communications.
   Za več informacij o smernicah varstva zasebnosti AWeber si oglejte njihovo politiko varstva zasebnosti na: https://www.aweber.com/privacy.htm
  • GetResponse
   GetResponse je storitev e-trženja, ki jo ponuja družba GetResponse.
   Za več informacij o smernicah varstva zasebnosti GetResponse si oglejte njihovo politiko varstva zasebnosti na: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html

Plačila

 • V okviru storitve lahko ponujamo plačljive izdelke in/ali storitve. V takšnem primeru lahko za obdelavo plačil uporabljamo storitve tretjih oseb (npr. obdelovalce plačil).Podatkov o vaši plačilni kartici ne bomo zbirali ali shranjevali. Ti podatki bodo posredovani neposredno tretjim obdelovalcem plačil, ki uporabo vaših osebnih podatkov urejajo z lastnimi politikami varstva zasebnosti. Ti obdelovalci plačil spoštujejo standarde,določene v PCI-DSS, ki jo upravlja Svet PCI za varnostne standarde, organ, ki so ga skupaj ustanovile družbe Visa, Mastercard, American Express in Discover. Zahteve PCI-DSS zagotavljajo varno ravnanje s plačilnimi podatki.Pri plačilu izdelka in/ali storitve z bančnim nakazilom vas lahko prosimo, da nam posredujete informacije, s katerimi vas prepoznamo in ki nam olajšujejo ta posel.

Zasebnost v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR

Osebne podatke lahko obdelujemo pod naslednjimi pogoji:

 • soglasje: podali ste nam soglasje za obdelavo osebnih podatkov za enega ali več specifičnih namenov.
 • izvajanje pogodbe: posredovanje osebnih podatkov je potrebno za izvajanje pogodbe, sklenjene z vami, ter za vse predpogodbene obveznosti, ki izhajajo iz nje.
 • zakonske obveznosti: obdelava osebnih podatkov je potrebna za skladnost z zakonskimi obveznostmi, ki jih mora upoštevati družba.
 • ključni interesi: obdelava osebnih podatkov je potrebna za zaščito vaših ključnih interesov ali ključnih interesov druge osebe.
 • javni interes: obdelava osebnih podatkov je povezana z nalogo, ki se izvaja v javnem interesu ali pa jo izvaja uradni organ v pristojnosti družbe.
 • zakoniti interes: obdelava osebnih podatkov je potrebna za namene zakonitih interesov družbe.

Družba vam bo vsekakor z veseljem pomagala razjasniti posebno pravno podlago, ki velja za obdelavo, in še zlasti, ali se posredovanje osebnih podatkov nanaša na zakonsko ali pogodbeno zahtevo ali na zahtevo, povezano s sklenitvijo pogodbe.

Vaše pravice v okviru uredbe GDPR

Družba se zavezuje, da bo spoštovala zaupnost vaših osebnih podatkov in vam zagotavljala izvajanje vaših pravic.

V skladu s to politiko varstva zasebnosti ter v skladu z zakonodajo (če živite v EU) imate pravico, da:

 • zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov. Imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, njihove posodobitve ali izbrisa. Kadarkoli je to mogoče, lahko v razdelku z nastavitvami računa dostopate do svojih osebnih podatkov, jih posodabljate ali brišete. Če tega ne morete storiti sami, stopite v stik z nami. Ta pravica vam tudi omogoča, da pridobite kopijo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.
 • zahtevate popravek vaših osebnih podatkov. Imate pravico do popravka vseh nepopolnih ali netočnih podatkov, ki jih hranimo o vas.
 • ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. To pravico imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim osebnim položajem, kadar je pravna podlaga za našo obdelavo zakoniti interes. Prav tako imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov v neposredne tržne namene.
 • zahtevate izbris vaših osebnih podatkov. Imate pravico, da od nas zahtevate izbris ali odstranitev vaših osebnih podatkov, če nimamo nobenega razloga za njihovo nadaljnjo obdelavo.
 • zahtevate prenos vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo posredovali vam ali tretji osebi, ki jo izberete, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Pomnite, da se ta pravica nanaša samo na avtomatizirane podatke, za katere ste nam podali soglasje za uporabo, ali na podatke, ki smo jih uporabili za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili z nami.
 • prekličete soglasje. Imate pravico, da prekličete soglasje o uporabi vaših osebnih podatkov. Če prekličete soglasje, vam ne bomo več mogli zagotavljati dostopa do določenih funkcij storitve.

Izvajanje vaših pravic glede varstva podatkov v skladu z uredbo GDPR

Vaše pravice do dostopa, popravka in izbrisa podatkov ter do ugovora lahko izvajate tako, da stopite v stik z nami. Pomnite, da lahko pred odgovorom na take vloge zahtevamo, da potrdite svojo identiteto. Če podate vlogo, se bomo po najboljših močeh potrudili, da vam odgovorimo v najkrajšem možnem času.

Imate pravico, da v zvezi z našim zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov podate pritožbo pri organu za varstvo podatkov. Če se nahajate v evropskem gospodarskem prostoru, lahko za več informacij stopite v stik s svojim lokalnim organom za varstvo podatkov v EGP.

Stran Facebook Fan Page

Upravljavec podatkov strani Facebook Fan

Družba je upravljavec vaših osebnih podatkov, zbranih med uporabo storitve. Družba kot upravljavec strani Facebook Fan Page https://www.facebook.com/ExtremeTrainingByVidaMacura/in upravljavec družbenega omrežja Facebook sta skupna upravljavca podatkov.

Družba je z družbo Facebook sklenila pogodbe, ki med drugim določajo pogoje uporabe strani Facebook Fan. Ti pogoji v veliki meri temeljijo na pogojih storitve Facebook: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html

Za več informacij o tem, kako družba Facebook upravlja osebne podatke, obiščite spletno stran s politiko varstva zasebnosti na https://www.facebook.com/policy.php, pokličite na dežurno telefonsko številko Facebook ali jim pišite na naslov: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Združene države.

Facebook Insights

Funkcijo Facebook Insights uporabljamo v povezavi z delovanjem strani Facebook Fan Page ter na podlagi uredbe GDPR, da pridobimo anonimizirane statistične podatke o naših uporabnikih.

Facebook v te namene na napravo uporabnika, ki obišče našo stran Facebook Fan Page, namesti piškotek. Vsak piškotek vsebuje edinstveno identifikacijsko kodo in ostane aktiven dve leti, razen če ga izbrišete pred potekom tega obdobja.

Facebook pridobiva, beleži in obdeluje informacije, shranjene v piškotku, še zlasti kadar uporabnik obišče storitve Facebook, storitve, ki jih nudijo drugi člani strani Facebook Fan Page, in storitve drugih podjetij, ki uporabljajo storitve Facebook.

Za več informacij o smernicah varstva zasebnosti Facebook si oglejte njihovo politiko varstva zasebnosti na: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zasebnost v skladu s kalifornijskim zakonom o zasebnosti potrošnikov (CCPA)

Vaše pravice v okviru zakona CCPA

V skladu s politiko varstva zasebnosti in zakonom (če ste prebivalec Kalifornije) imate naslednje pravice:

 • pravico do obveščenosti. Imate pravico, da ste ustrezno obveščeni o vseh kategorijah osebnih podatkov, ki se zbirajo, ter o namenih, za katere se zbirajo.
 • pravico do dostopa/zahteve. Zakon CCPA vam omogoča, da od družbe zahtevate in pridobite informacije v zvezi z razkritjem vaših osebnih podatkov, ki jih je v zadnjih 12 mesecih zbrala družba ali njene podružnice, tretjim osebam za njihove namene neposrednega trženja.
 • pravico do zavrnitve prodaje osebnih podatkov. Imate pravico, da od družbe zahtevate, da vaših osebnih podatkov ne proda tretjim osebam. Takšno zahtevo lahko posredujete na razdelku “Ne prodajte mojih osebnih podatkov” ali na spletni strani.
 • pravico do seznanitve z vašimi osebnimi podatki. Imate pravico, da od družbe zahtevate in pridobite informacije v zvezi z razkritjem:
  • kategorij zbranih osebnih podatkov
  • virov, iz katerih so bili zbrani osebni podatki
  • posla ali komercialnega namena za zbiranje ali prodajo osebnih podatkov
  • kategorij tretjih oseb, s katerimi delimo osebne podatke
  • posebnimi deli osebnih podatkov, ki jih zbiramo o vas
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov. Imate pravico, da zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbrali v zadnjih 12 mesecih.
 • pravico do nediskriminacije.
  • Imate pravico, da pri izvajanju vaših potrošniških pravic niste diskriminirani, vključno z:odklanjanjem blaga ali storitev,
  • računanjem različnih cen ali stopenj za blago in storitve, vključno z uporabo popustov ali drugih ugodnosti ali z nalaganjem kazni,
  • zagotavljanjem drugačne stopnje kakovosti blaga ali storitev,
  • namigovanjem, da boste prejeli drugačno ceno ali stopnjo za blago in storitve, ali drugačno stopnjo kakovosti blaga ali storitev.

Izvajanje vaših pravic glede varstva podatkov v skladu z zakonom CCPA

Če ste prebivalec Kalifornije, nam lahko za izvajanje vaših pravic v skladu z zakonom CCPA pošljete e-pošto, nas pokličete ali obiščete naš razdelek »Ne prodajte mojih osebnih podatkov« ali spletno stran.

Družba bo brezplačno razkrila in posredovala zahtevane podatke v 45 dneh od prejema vaše preverljive zahteve. Rok za posredovanje zahtevanih podatkov se lahko podaljša samo enkrat, in sicer za dodatnih 45 dni, če je to razumno potrebno in po predhodnem obvestilu.

Ne prodajajte mojih osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne prodajamo. Vendar pa lahko ponudniki storitev, s katerimi sodelujemo (na primer naši oglaševalski partnerji), uporabljajo tehnologijo, ki “prodaja” osebne podatke, kakor to določa zakon CCPA.

Če želite zavrniti uporabo svojih osebnih podatkov za oglaševalske namene ter morebitno prodajo, kakor je to določeno v zakonu CCPA, sledite navodilom v nadaljevanju.

Pomnite, da je vsaka zavrnitev specifična za strežnik, ki ga uporabljate. Morda boste morali potrditi zavrnitev na vsakem strežniku, ki ga uporabljate.

Spletna stran

Lahko zavrnete prejemanje personaliziranih oglasov, ki jih ponujajo naši ponudniki storitev, tako da sledite navodilom v storitvi:

 • na pasici “Soglasje za uporabo piškotkov”
 • na pasici “Zavrnitev CCPA”
 • na pasici “Ne prodajajte mojih osebnih podatkov”
 • na povezavi “Ne prodajajte mojih osebnih podatkov” link

Z zavrnitvijo se bo na vaš računalnik naložil piškotek, ki je edinstven za brskalnik, ki ga uporabljate. Če spremenite brskalnik ali izbrišete piškotke, ki so se shranili nanj, boste morali ponovno nastaviti zavrnitev.

Mobilne naprave

Vaša mobilna naprava vam lahko omogoča zavrnitev uporabe informacij o aplikacijah, ki jih uporabljate, da ne boste več prejemali ciljanih oglasov:

 • “Zavrnitev oglasov na podlagi interesov” ali “Zavrnitev personaliziranih oglasov” na napravah s sistemom Android
 • “Omejitev sledenja oglasov” na napravah s sistemom iOS

Prav tako lahko zavrnete zbiranje lokacijskih informacij na vaši mobilni napravi, tako da spremenite prednostne nastavitve na napravi.

Smernica “Ne sledi”, kakor jo zahteva kalifornijski zakon o varstvu zasebnosti (CalOPPA)

Naša storitev se ne odziva na signale »Ne sledi«.

Vendar pa nekatere strani tretjih oseb lahko sledijo vašim aktivnostim brskanja. Če obiščete takšne spletne strani, lahko nastavite prednostne nastavitve vašega spletnega brskalnika, ki bo spletne strani obvestil, da ne želite sledenja. DNT (ne sledi) lahko omogočite ali onemogočite v prednostnih nastavitvah ali na strani z nastavitvami vašega spletnega brskalnika.

Vaše pravice do zasebnosti v Kaliforniji (kalifornijski zakon »Shine the light«)

Prebivalci Kalifornije, ki imajo z nami sklenjeno poslovno razmerje, lahko na podlagi poglavja 1798 kalifornijskega civilnega zakonika enkrat letno zahtevajo podatke o deljenju njihovih osebnih podatkov tretjim osebam za njihove namene neposrednega trženja.

Če ste prebivalec Kalifornije in želite izvedeti več o pravicah, ki izhajajo iz kalifornijskega zakona »Shine the light«, stopite v stik z nami.

Pravice zasebnosti za mladoletne uporabnike v Kaliforniji (poglavje 22581 kalifornijskega poslovnega in poklicnega zakonika)

Prebivalci Kalifornije, stari manj kot 18 let, ki so registrirani uporabniki spletnih strani, storitev ali aplikacij, imajo v skladu s poglavjem 22581 kalifornijskega poslovnega in poklicnega zakonika pravico, da zahtevajo ali dosežejo izbris vsebine ali podatkov, ki so jih javno objavili.

Če ste prebivalec Kalifornije in želite zahtevati izbris takšnih podatkov, stopite v stik z nami in navedite vaš e-poštni naslov, povezan z vašim računom.

Pomnite, da vam vaša zahteva ne zagotavlja popolnega ali celovitega izbrisa vsebine ali podatkov, objavljenih na spletu, in da nam zakon v določenih okoliščinah ne dovoljuje takšnega izbrisa.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša storitev lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki jih družba ne upravlja. S klikom na povezavo tretje osebe boste preusmerjeni na spletno mesto te osebe. Priporočamo vam, da si ogledate politiko varstva zasebnosti na vsaki spletni strani, ki jo obiščete.

Nad vsebino, politikami zasebnosti ali praksami na straneh ali storitvah tretjih oseb nimamo nobenega nadzora niti zanje ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Spremembe te politike varstva zasebnosti

Našo politiko varstva zasebnosti lahko občasno spremenimo. O vseh spremembah vas bomo obvestili z objavo nove politike varstva zasebnosti na tej spletni strani.

Pred veljavnostjo spremenjene politike varstva zasebnosti ter pred posodobitvijo datuma “Nazadnje posodobljeno” na vrhu te politike varstva zasebnosti vas bomo o tem obvestili preko e-pošte in/ali z vidnim obvestilom v naši storitvi.

Priporočamo vam, da redno preverjate spremembe politike varstva zasebnosti. Spremembe te politike varstva zasebnosti pričnejo veljati z dnem objave na tej spletni strani.

Stopite v stik z nami

Če imate kakršna koli vprašanja o tej politiki, stopite v stik z nami: